header-0
header-2
header-3

صدور موافقت نامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری(۱۳۰۷۱۳۸۰۱۰۰)

راهنما می تواند شامل سامانه الکترونیکی و یا بصورت مراجعه حضوری صورت پذیرد که در حال حاضر بصورت مراجعه حضوری از سوی متقاضیان سرمایه گذاری به ادارات کل استانی صورت می پذیرد. و همچنین متقاضیان می توانند از سوی ستاد به ادارات کل استانی جهت انجام مراحل فرایندهای قانونی معرفی شوند.
 خدمات در روزهای اداری و ساعات اداری انجام می پذیرد و پس از ثبت در سامانه قابل بررسی است.
 خدمات درخواستی بر اساس فرایند و ضوابط سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری به متقاضی ارائه می گردد.
 موارد از طریق سامانه الکترونیکی و متداول آن مراجعه به اداره کل استان و ارائه درخواست و دریافت راهنمایی برای انجام فرآیند صدور موافقت‌نامه تأسیس و اجرای پروژه می‌باشد. و همچنین از طریق پنچره واحد خدمات سرمایه‌گذاری، مراتب به متقاضی اعلام می‌گردد.      

مراتب در حین انجام فرایند از طریق ایمیل، آدرس ، تماس تلفنی و مکاتبات اداری به اطلاع سرمایه‌گذار جهت انجام مراحل بعدی اعلام می­گردد

برای متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری، خدمات ارائه می­گردد. در وهله اول براساس فراخوان عمومی جهت جلب و جذب سرمایه‌گذار در مناطق نمونه گردشگری توسط استان مربوطه صورت می‌پذیرد و در مرحله بعد واجدین شرایط طبق شاخص‌های مدون در کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرند.
 خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری به صورت رایگان ارائه می‌شود.

در ابتدا اطلاع رسانی بر روی پرتال سازمان انجام می­شود و اداره کل استان با برگزاری فراخوان نسبت به جذب متقاضیان سرمایه گذاری اقدام می نماید و پس از بررسی، تقاضای سرمایه‌گذاری در کمیته ارزیابی با انتخاب بالاترین امتیاز، بر اساس شاخص های تدوین شده مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند. و پس از آن طرح توجیه فنی و اقتصادی توسط سرمایه گذار مربوطه تهیه و پس از تصویب در کمیته مربوطه، موافقتنامه تأسیس توسط اداره کل استان صادر می­گردد. و از آن پس سرمایه‌گذار نسبت به انجام مطالعه طرح جامع توسط مشاور ذیصلاح طبق شرح خدمات مصوب دفتر مناطق نمونه اقدام و همزمان نسبت به اخذ استعلامات 12 گانه مربوط به واگذاری اراضی و دستگاه های زیرساختی و سایر دستگاه­های اجرایی ذیربط اقدام می نماید و طرح مذکور پس از بررسی در اداره کل استان در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری به انضمام نقشه های اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی ذیربط و با اخذ تأییدیه ارزیابی زیست محیطی مورد بررسی و تصویب جهت شروع عملیات اجرایی قرار می­­گیرد که پس از اعلام توسط اداره کل استان به سرمایه گذارمربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساخت از مرجع درخواست کننده اقدام و سرمایه گذار براساس زمان‌بندی طرح جامع مصوب ، شروع  به عملیات اجرایی می‌نماید.

برای اشخاص حقیقی شامل کارت ملی، مدارک شناسایی، مدارک احراز اهلیت سرمایه‌گذاری و برای اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه رسمی، مدارک احراز اهلیت سرمایه‌گذاری، لازم به ذکر است مدارک مربوطه در سامانه مربوطه اسکن و ارسال گردد و همجنین سرمایه گذار می تواند مدارک را بطور مراجعه حضوری به اداره کل استان ارائه نماید.
معمولا سوالات درخصوص نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذار و مشوق‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه می باشد که مراتب به عنوان مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد و مجموعه مذکور در فیلد مربوطه درسامانه الکترونیکی جهت سهولت  ثبت می­گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.