header-0
header-2
header-3

درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری(۱۳۰۷۱۳۷۸۱۰۰)

راهنمای صدور موافقت اصولی:
1- به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می رساند که با مراجعه به سامانه، می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند.
2-با تکمیل اطلاعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می توانند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی اقدام نمایند.
تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. در صورتی که اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.
3- بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص مدارک نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید.
4- آن دسته از متقاضیانی که قبل از راه اندازی سامانه، درخواست و مدارک خود را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها ارائه و یا مجوزی دریافت نمودند در فرم های خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک اقدام و سایر مراحل مربوطه از طریق سامانه قابل پیگیری خواهد بود.
مدارک مورد نیاز:
الف) پیش طرح اولیه: شرح خدمات کلیات طرح به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: شناخت
1-1- شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)
1-2- شناخت و بررسی سایت شامل:
1-2-1- کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه.
1-2-2- بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه .
1-2-3- بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب ، برق، گاز ، فاضلاب ، راه و …) 1-3- بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) *
* متقاضی اطلاعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید .

فصل دوم: مبانی اولیه طراحی
2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه.
2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل : عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع
2-3- ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه توصیه میشود.
ب) مستندات مالی: گردش حساب مالی، مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول
ج) اسناد مالکیت: شامل مالکیت خصوصی، قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری، امور اراضی، راه و شهرسازی و…) اجاره نامه بلند مدت (حداقل 5 ساله) به انضمام رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری در ملک مذکور و…
تذکر1: در صورت دولتی بودن زمین، نیازی به بارگذاری اسناد مالکیت اراضی نمی باشد.
د) انتخاب نوع طرح مطابق با مصادیق مندرج در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 11/6/94 که در سامانه بارگذاری شده می باشد(خارج از موارد مذکور امکان انتخاب پروژه دیگری میسر نمی باشد).
هـ) نقشه utm و کروکی محل اجرای طرح
5- پس از بارگذاری مدارک مذکور توسط متقاضی و تأیید کارشناس استان مبنی بر تکمیل مدارک، طی پیامکی تاریخ بازدید از محل اجرای طرح به سرمایه گذار ارسال می شود. در صورت داشتن نواقص نیز به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
6- پس از تأیید طرح توسط کارشناس بازدید کننده، متقاضی نسبت به دریافت مدارک تکمیلی از سامانه (اعتبارسنجی، تعهدنامه و گواهی عدم بدهی بانکی) اقدام و پس از تکمیل، بارگذاری می نماید.
7- طرح متقاضی در کمیته فنی سرمایه گذاری بررسی و نتیجه آن طی پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت با طرح مذکور، موافقت اصولی برای سرمایه گذار صادر خواهد شد.
تذکر 2: شایان ذکر است در صورتی که حجم سرمایه گذاری بالای 150 میلیارد ریال باشد، قبل از صدور موافقت اصولی، تأیید ستاد مرکزی (دفتر تسهیلات و تأمین منابع) الزامی می باشد.
8- پس از اخذ موافقت اصولی، متقاضی می بایست نسبت به اخذ استعلام از دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نماید و استعلام های دریافتی از ارگان ها توسط کارشناس استان، در سامانه بارگذاری خواهد شد.
9- نقشه های معماری پروژه توسط متقاضی در سامانه بارگذاری و به تأیید کارشناسان فنی خواهد رسید.
10-جهت اخذ پروانه ساخت، معرفی نامه توسط اداره کل استان برای متقاضی صادر می شود.
11-متقاضی نسبت به بارگذاری پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اتمام پروژه که (الگوی برنامه زمانبندی در سامانه موجود است) اقدام می نماید.
10- پس از اخذ پروانه ساخت از مراجع ذیربط، مجوز ایجاد برای متقاضی صادر می شود.

متقاضیان همه روزه و در ساعات کاری به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مراجعه و پس از ارائه مدارک، از سوی اداره کل طی نامه ای نسبت به کامل بودن مدارک و یا نواقص آن به متقاضی اقدام لازم صورت می پذیرد.  

در طی همان روز که متقاضی به استان مراجعه مینماید درخواست ثبت و زمان صدورمجوز نهایی یک ماه تا 45 روز خواهد بود. طی نامه  ای به متقاضی جهت دریافت مجوز اطلاع رسانی می شود.

متقاضی برای درخواست صدور موافقت اصولی به آدرس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان (معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری) مراجعه می نماید.

مجوز صادره به آدرس متقاضی که به سازمان ارائه شده است پست خواهد شد. همچنین ازطریف تماس تلفنی به متقاضی اطلاع داده می شود که جهت دریافت مجوز به اداره کل استان مراجعه نماید.

موافقت اصولی و مجوز ایجاد هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی که اهلیت سرمایه گذاری داشته باشند صادر می شود. متقاضیان می بایست خصوصی بوده و به دستگاه های دولتی وابسته نباشند.

این خدمت به صورت رایگان به متقاضیان ارائه می شود

– ثبت نام در پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان
– اخذ شناسه کاربری و رمز عبور از پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان
– ورود به سامانه درخواست صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد ، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان
– تکمیل اطلاعات درخواست شده و بارگذاری مدارک مورد نیاز
– بازدید از محل اجرای طرح
– موافقت کمیته فنی با استان با سرمایه گذاری
– اخذ استعلام های مورد نیاز از دستگاه های اجرایی ذیربط
– اخذ موافقت اصولی
– تهیه نقشه های معماری پروژه
– اخذ پروانه ساخت از شهرداری
– صدور مجوز ایجاد
– ارائه برنامه زمانبندی
– شروع عملیات اجرایی
– سند مالکیت محل اجرای طرح
– پیش طرح اولیه
– گواهی عدم بدهی بانکی
– تعهدنامه و تکمیل فرم اعتبار سنجی

1- عنوان طرح های مرتبط با حوزه گردشگری که مطابق با آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 11/6/94 می باشد، چیست؟

عنوان طرح های مرتبط با حوزه گردشگری، به استناد آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی و… هیأت محترم وزیران مصوب 11/6/94، در سامانه لحاظ شده است. از جمله هتل، هتل آپارتمان، سفره خانه سنتی، اقامتگاه بوم گردی و…

2- فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد چگونه است؟

پس از درخواست در سامانه و بارگذاری پیش طرح اولیه، مدارک توان سنجی و اسناد مالکیت زمین توسط متقاضی، مدارک مربوطه توسط کارشناسان استانی بررسی و در صورت تأیید، بازدید از محل اجرای طرح صورت می پذیرد. سپس موضوع در کمیته فنی سرمایه گذاری استان مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از تصویب در کمیته، موافقت اصولی صادر می شود و سرمایه گذار جهت اخذ استعلام به سایر دستگاه ها معرفی خواهد شد. با ارائه پاسخ مثبت استعلام های مورد نیاز و تأیید نقشه های معماری پروژه و همچنین اخذ پروانه ساخت، مجوز اجاد تأسیسات صادر خواهد شد(کلیه مراحل با ارسال پیامک به سرمایه  گذار اطلاع رسانی می شود.

3- شرح خدمات طرح توجیهی اولیه چیست؟

شرح خدمات طرح اولیه در راهنمای سامانه لحاظ شده است.

4- آیا امکان سرمایه گذاری برای یک پروژه در چند استان وجود دارد؟

بله، در صورت تأیید توان سنجی متقاضیان، امکان سرمایه گذاری در چند استان مقدور می باشد.

5- نحوه ثبت نام در سامانه چگونه است؟

متقاضیان به آدرس my.mcth.ir مراجعه و نسبت به وارد نمودن مشخصات هویتی خود اقدام می نمایند. پس از وارد کردن شماره تلفن همراه، نام کاربری و کلمه عبور برای ایشان ارسال و می توانند طرح مورد نظررا انتخاب و مدارک را در سامانه بارگذاری نمایند.

6- نحوه سرمایه گذاری در اراضی دولتی چگونه است؟

در صورت توجیه پذیر بودن طرح و تأیید در کمیته فنی استان، موافقت اصولی صادر و متقاضی جهت طی فرآیند واگذاری زمین به دستگاه واگذارنده اراضی معرفی می شود.

7- فرآیند تمدید موافقت اصولی به چه صورت می باشد؟

متقاضیان فرآیند خود اظهاری را انتخاب و مدارک مورد نیاز جهت تمدید از جمله استعلام های اخذ شده و مجوزهای صادره در سال های قبل را بارگذاری می نمایند. در صورت تأیید کارشناس استان، موافقت اصولی  تمدید خواهد شد.

8-در صورت داشتن اجاره نامه، امکان سرمایه گذاری وجود دارد؟

اجاره نامه بلند مدت منضم به رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری در اراضی مذکور برای سرمایه گذاری مورد تأیید است.

9-  در رصورت رد طرح در کمیته فنی استان، امکان اعتراض وجود دارد؟

در صورت رد شدن طرح در کمیته فنی استان، امکان اعتراض متقاضی نسبت به دلایل مطرح شده میسر می باشد.

10- اخذ استعلام از سایر دستگاه های اجرایی مرتبط چگونه است؟

پس از صدور موافقت اصولی، ادارت کل استان، سرمایه گذار را جهت اخذ پاسخ مثبت استعلام به دستگاه های اجرایی مرتبط معرفی می نمایند.

11. برای ایجاد چه طرح هایی متقاضیان از سازمان مجوز دریافت میکنند؟

مصادیق مندرج در آیین نامه ایجاد، اصلاح تکمیل و درجه یندی مورخ 11/6/94

12. زمان صدور مجوز ار زمان درخواست تا صدور مجوز چند روز است؟

در صورت تکمیل مدارک و نداشتن مشکلات حقوقی، 30 روز برای موافقت اصولی و 45 روز برای مجوز ایجاد خواهد بود.

  • تارنمای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به آدرس https://miras.kr.ir امکان پیگیری پیامهای ارسالی از شما از طریق تارنما، درج  پیشنهادات، شکایات و ارتباط  را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.
  • با توجه به سیستم جدید الکترونکی و به روزرسانی سیستمها، به محض ثبت پیشنهاد یا انتقاد، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و مطرح می گردد.
  • تارنمای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بصورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، ساعات خارج از دسترس در همین صفحه و صفحه اول سایت به مخاطبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.
  • دراین تارنما اخبار مربوط به سه خوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری به روز شده در دسترس عموم قرار میگیرد
  • اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، در اختیار عموم قرار نمی گیرد.
  • فرم های الکترونیکی ارتباطی در صفحه اصلی وب سایت و دربخش هر معاونت موجود بوده و می توانید با مراجعه به این قسمت، فرمهای مذکور را ارسال فرمایید. بدیهی است پس از بررسی توسط مراجع مذکور، پاسخ به آدرس شما ارسال خواهد شد.

معاونت گردشگری : 7-32816504-034

         

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.