header-0
header-2
header-3

ثبت آثار غیر منقول و تعیین حریم آن(۱۷۰۲۱۳۶۷۱۰۰)

1- پیشنهاد اولیه توسط افراد حقیقی یا حقوقی

2- مراجعه افراد به سایت میراث فرهنگی و تکمیل فرم درخواست اولیه برای پیشنهاد ثبت اثر

3- تکمیل فرم اولیه و ارسال برای بررسی در حوزه ثبت استان

4- احراز شایستگی ثبت تأیید اولیه و انجام اقدامات لازم توسط افراد حقیقی یا حقوقی برای تکمیل فرمت پرونده

5- نهایی شدن تدوین پرونده و بررسی توسط شورای ثبت و حریم استان

6- ارسال به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء ‌میراث معنوی و طبیعی کشور

7- دریافت پرونده توسط گروه میراث غیرمنقول

8- بررسی پرونده و در صورت نداشتن نقص در پرونده ارسال به کمیته ثبت و حریم میراث غیرمنقول

9- طرح در کمیته (پس از تأیید اولیه در کمیته در صورت داشتن نواقص به اداره کل میراث فرهنگی استان مربوطه ارسال خواهد شد)

10- در صورت نداشتن ایراد فنی ثبت پرونده توسط بالاترین مقام سازمان ابلاغ می­شود.

این خدمت به صورت آنلاین در سایت میراث فرهنگی قرار می گیرد و همه افراد متقاضی می توانند در هر زمانی که بخواهند فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.
برای این کار و تکمیل هیچ دوره و بازه زمانی در نظر گرفته نشده و برای تکمیل فرم ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و به صورت آنلاین همیشه قابلیت ارسال خواهد داشت.
کلیه درخواست ها با استفاده از پرتال سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوده که برای همگان قابلیت مشاهده و استفاده و تکمیل دارد.
کلیه مراحل از طریق سامانه در نظر گرفته شده انجام می شود و کد پیگیری ارائه شده قابلیت رصد و کنترل دارد
این خدمت با توجه به حوزه تخصصی برای افراد حقیقی و حقوقی که در این حوزه علاقه مندی دارند و یا متخصص این حوزه باشند قابلیت انجام دارد بخصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعالیت  دارند.
این خدمت به صورت رایگان انجام می شود
کلیه مراحل کار به صورت سلسله مراتبی طبق فرایند احصا شده قابل پیگیری می باشد و از استان تا ستاد  و نهایت ابلاغ ثبت اثر قابلیت کنترل و پیگیری دارد.
برای این کار نیازمند تکمیل صحیح فرم های مربوطه می باشد و برای توجیه ثبت یک اثر نیازمند آپلود مدارک تخصصی مورد نیاز برای اثبات ارزش داشتن اثر پیشنهادی است که در استان و ستاد توجیه لازم برای تکمیل پرونده انجام شود.
در اکثر موراد در مورد نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی می باشد که یک بخش کاملا تخصصی و نیازمند تجربه کافی در عرصه های میدانی دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.