header-0
header-2
header-3

ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن(۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۰)

پرتال سازمان و سامانه در نظر گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی راهنمای این کار خواهد بود.
مراحل ثبت اثر:
             1- پیشنهاد اولیه توسط افراد حقیقی یا حقوقی
            2- مراجعه افراد به سایت میراث فرهنگی و تکمیل فرم درخواست اولیه برای پیشنهاد ثبت اثر
            3- تکمیل فرم اولیه و ارسال برای بررسی در حوزه ثبت استان
            4- احراز شایستگی ثبت تأیید اولیه و انجام اقدامات لازم توسط افراد حقیقی یا حقوقی برای تکمیل فرمت پرونده 
           5- نهایی شدن تدوین پرونده و بررسی توسط شورای ثبت وحریم استان
           6- ارسال به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء ‌میراث معنوی و طبیعی کشور
           7- دریافت پرونده توسط گروه میراث طبیعی
           8- بررسی پرونده و در صورت نداشتن نقص در پرونده ارسال به کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی
           9- طرح درکمیته( پس از تأیید اولیه در کمیته در صورت داشتن نواقص به اداره کل میراث فرهنگی استان مربوطه ارسال خواهد شد)
           10-درصورت نداشتن ایراد فنی ثبت پرونده تونسط بالاترین مقام سازمان ابلاغ می­شود

این خدمت به صورت آنلاین در سایت میراث فرهنگی قرار می گیرد و همه افراد متقاضی می توانند در هر زمانی که بخواهند فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.

برای این کار و تکمیل هیچ دوره و بازه زمانی در نظر گرفته نشده و برای تکمیل فرم ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و به صورت انلاین همیشه قابلیت ارسال خواهد داشت.
کلیه درخواست ها با استفاده از پرتال سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوده که برای همگان قابلیت مشاهده و استفاده و تکمیل دارد.
کلیه مراحل از طریق سامانه در نظر گرفته شده انجام می شود و کد پیگیری ارائه شده قابلیت رصد و کنترل دارد
این خدمت با توجه به حوزه تخصصی برای افراد حقیقی و حقوقی که در این حوزه علاقه مندی دارند و یا متخصص این حوزه باشند قابلیت انجام دارد بخصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعالیت دارند.
این خدمت به صورت رایگان انجام می شود
کلیه مراحل کار به صورت سلسله مراتبی طبق فرایند احصا شده قابل پیگیری می باشد و از استان تا ستاد و نهایت ابلاغ ثبت اثر قابلیت کنترل و پیگیری دارد.
برای این کار نیازمند تکمیل صحیح فرم های مربوطه می باشد و برای توجیه ثبت یک اثر نیازمند آپلود مدارک تخصصی مورد نیاز برای اثبات ارزش داشتن اثر پیشنهادی است که در استان و ستاد توجیه لازم برای تکمیل پرونده انجام شود.
سوال: نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی به چه شکل می باشد؟
جواب: با توجه به دستورالعمل تدوین شده و راهنمای تکمیل پرونده که در دستورالعمل لحاظ شده پرونده براحتی قابل تکمیل است.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.