header-0
header-2
header-3

توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی(۱۷۰۲۱۳۷۳۱۰۴)

عنوان خدمت: صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی بازارچه­ موقت صنایع دستی در مناطق مختلف کشور در مواقع معینی از سال به صورت ادواری جهت عرضه و فروش صنایع دستی ایرانی توسط اشخاص حقوقی برگزار می شود که شرایط و ضوابط صدور مجوز برگزاری بازارچه موقت به شرح ذیل است.
1. صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی در هر استان بر عهده ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن استان می­باشد.
2. متقاضیان برگزاری بازارچه های موقت می بایست برای اخذ مجوز مربوطه، حداقل 3 ماه پیش از تاریخ برگزاری درخواست رسمی خود را به همراه طرح توجیهی، مشخص نمودن مکان برگزاری، سوابق کاری و اسناد و مدارک شرکت به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متبوع ارائه نمایند.
عنوان خدمت: صدور مجوز برگزاری نمایشگاه صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی به عهده معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ستاد و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی در هر استان بر عهده ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن استان میباشد.
تبصره 1) صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی در داخل کشور صرفاً با اخذ تأییدیه کتبی از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ستاد امکان پذیر می باشد.
زمان فعالیت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شنبه تا چهارشنبه از7/30صبح الی 14 و پنج شنبه ها 7/30 صبح الی 13 می باشد.
متقاضیان برگزاری نمایشگاههای داخلی می بایست برای اخذ مجوز مربوطه، حداقل 3 ماه پیش از تاریخ برگزاری درخواست رسمی خود را به همراه طرح توجیهی، مشخص نمودن مکان برگزاری، سوابق کاری و اسناد و مدارک شرکت به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ارائه نمایند.
بررسی و کارشناسی مدارک توسط اداره کل استان که پس از حدود 15 روز کاری به متقاضیان اعلام خواهد شد.
متقاضیان برگزاری نمایشگاههای داخلی می بایست برای اخذ مجوز مربوطه، حداقل 3 ماه پیش از تاریخ برگزاری درخواست رسمی خود را به همراه طرح توجیهی، مشخص نمودن مکان برگزاری، سوابق کاری و اسناد و مدارک شرکت به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متبوع ارائه نمایند.
     بررسی و کارشناسی مدارک توسط اداره کل استان که پس از حدود 15 روز کاری به متقاضیان اعلام خواهد شد.
مجری موظف است به صورت حضوری در ابتدا نسبت به اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متبوع اقدام نموده و سپس ثبت نام قطعی و اخذ تعهد نامه متقاضیان را مطابق انجام نماید. برای درخواست برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران صرفاً می بایست به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ستاد و برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مراجعه نمایند.
برای درخواست برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران صرفاً می بایست به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ستاد و برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مراجعه نمایند.
صدور مجوز برگزاری بازارچه موقت به اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل اعطا می گردد:
1.         دارا بودن توان ساماندهی و اجرای بازارچه موقت
2.         شناخت نسبی از وضعیت تولیدی و بازرگانی صنایع دستی
3.         امکان برگزاری بازارچه بر اساس اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت
4.         اقرار شرکت به عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی
5.         بیمه نمودن کالاهای بازارچه و انجام بیمه بی نام (حداقل به تعداد 2 نفر)
6.       داشتن استطاعت مالی کافی (گردش مالی حساب در سه سال اخیر، اموال و دارایی های بلاوارث متقاضی)
7.        ارائه تضمین مناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کنندگان در بازارچه معادل ارزش ریالی هزینه ها و اموال عرضه شده
   واجدین شرایط دریافت خدمت شامل اشخاص حقوقی فعال در بخش برگزاری نمایشگاهها می باشند که می بایست گرید لازم متناسب با نوع و محل برگزاری نمایشگاه مورد درخواست را داشته و شامل عموم مردم نمی شود.
     خدمت رسانی از سوی سازمان به متقاضیان رایگان می باشد.
مراجعه متقاضیان و تکمیل فرم های مربوطه به صورت دستی
     بررسی و کارشناسی مدارک ارائه شده
     تأیید نهایی، اعلام به متقاضی و صدور مجوز برگزاری بازارچه موقت صنایع دستی
مدارک لازم برای اخذ مجوز برگزاری بازارچه موقت:        
1.       طرح توجیهی برگزاری بازارچه موقت
2.       مدارک و مستندات مربوط به سابقه برگزاری بازارچه موقت در سنوات گذشته (درصورت برگزاری)
3.       تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت
4.       تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
                               ارایه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای بازارچه موقت 
                   مدارک لازم برای اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی:
1.    طرح توجیهی برگزاری نمایشگاه داخلی (فرم شماره 1)
2.    مدارک و مستندات مربوط به سابقه برگزاری نمایشگاه داخلی در سنوات گذشته (در صورت برگزاری)
3.    تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت
4.    تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
5.    ارایه اسناد مثبته در خصوص قرارداد اجاره فضای نمایشگاه
6.    ارایه پلان فضای نمایشگاهی اختصاص یافته به مشارکت کنندگان یک ماه پیش از برگزاری نمایشگاه
چه  گروه­های مجاز به مشارکت در بازارچه های موقت صنایع دستی هستند؟
1.       هنرمندان، صنعتگران، طراحان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانش آموزی، اعضای اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های غردولتی مرتبط با صنایع دستی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید مواد اولیه و تجهیزات، بسته بندی، انتشارات و تبلیغات مرتبط با صنایع دستی
2.       واحدهای صنفی دارای نشان اعتماد،تجار و بازرگانان کالاهای صنایع دستی ایرانی دارای کارت بازرگانی معتبر
3.       هنرمندان شاخص و پیشکسوت، هنرمندان دارای درجه هنری و کارآفرینان مرتبط و فعال در رشته های مرتبط با صنایع دستی
    تبصره 1) کلیه مراتب فوق می­بایست براساس رشته های مصوب معاونت صنایع دستی باشد.
    تبصره 2) فعالان مندرج در این ماده با دارا بودن مجوز فعالیت رسمی از ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها و سایر ارگان های ذیربط در موضوع فعالیت های یادشده، مجاز به مشارکت در بازارچه های موقت صنایع دستی می باشند.
 آیا برای برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی نیاز به اخذ مجوز از سازمان یا ارگان دیگری نیز وجود دارد؟
خیر، با توجه به مصوبه شماره 75609/ت51052 هـ مورخ 12/6/94 صدور مجوز نمایشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی در ضوابط ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد.
 آیا کلیه شرکت ها می توانند اقدام به برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی نمایند؟
خیر، شرکت هایی می توانند مجوز برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی را دریافت نمایند که در رزومه ی آنها سابقه فعالیت در زمینه صنایع دستی وجود داشته باشد، همچنین در صورت بروز مشکلات در برگزاری یک نمایشگاه و عدم رضایت مرجع صادرکننده، در خصوص برگزاری نمایشگاههای آتی مجوزی برای آن شرکت صادر نخواهد شد.
آیا شرکت ها می توانند هر نوع نمایشگاه صنایع دستی در سطوح مختلف را برگزار نمایند؟
خیر، شرکت ها بر اساس گرید و رتبه ای که دارند می توانند نمایشگاههای صنایع دستی را در سطح های بین المللی، سراسری، منطقه ای و استانی برگزار نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.