header-0
header-2
header-3
نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با مدیر کل منابع طبیعی

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با رئیس ادارات و نمایندگی های این اداره کل در شهرستانهای استان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با شهردار و اعضا شورای شهر رفسنجان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با فرماندار شهرستان بم

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با مدیر کل فرودگاههای این استان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با مدیرکل پست این استان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان با شهردارکرمان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با رییس و اعضا اتحادیه صنایع دستی این استان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با رییس و اعضا کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی این استان

نشست سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با رییس و اعضا جامعه هتل داران این استان

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان محفوظ می باشد.