به پایگاه اطلاع رسانی کرمان خوش آمدید...

ادامه متن
  • چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۸۸ / ساعت ۰۹:۱۶:۲۶
  • شناسه مطلب: 99

چشم انداز سازمان

چشم انداز سازمان: ۱-دست يافتن  به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يكي ازغني ترين، كهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگها و تمدنهاي بشري، با ويژگيهاي طبيعي كم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي ۲- برخوردار از نظام مديريت بروز و كارآمد،(متكي برتعامل و مشاركت جامعه ذينفعان)، بهره […]چشم انداز سازمان:

۱-دست يافتن  به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يكي ازغني ترين، كهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگها و تمدنهاي بشري، با ويژگيهاي طبيعي كم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي

۲- برخوردار از نظام مديريت بروز و كارآمد،(متكي برتعامل و مشاركت جامعه ذينفعان)، بهره مند از دانش فناوري مرتبط در سطح  جهاني ، توانا در توليدعلم و فنآوري، با اتكا بر منابع انساني دانش پايه و ماهر مسئوليت پذير، سرمايه اجتماعي روبر شد، مبتني بر اصولا خلاقي و ارزشهاي اسلامي و ملي و مقتضيات  فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي كشور.

۳-برخوردار از نظام برنامه ريزي هدفمند با اقتصادي سالم، باثبات، رقابتپذير، و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهاني، با ايفاي نقش موثر در اقتصاد ملي و منطبق بر مزيتهاي نسبي فرهنگي ، تاريخي طبيعي كشور.

۴- بهره مند از آثار فرهنگي تاريخي ، طبيعي و هنرهاي سنتي متكي بر نظام جامع:شناخت و پژوهش، حفاظت احياء، ارتقاء و بهره برداري خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حيات فرهنگياجتماعي و اقتصادي، تقويت حس مسئوليت عمومي، تحكيم هويت ملي و وفاق اجتماعي.

۵- بهره مند از گردشگري پر رونق، با محصولات متنوع، بازارهاي سامان يافته، خدمات استاندارد شده و دست يافته به جايگاه برتر گردشگري منطقه و يكي از قطبهاي گردشگري جهان بويژه جهان اسلام.