به پایگاه اطلاع رسانی کرمان خوش آمدید...

ادامه متن
  • دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ / ساعت ۱۰:۰۸:۱۹
  • شناسه مطلب: 742
يخدان مويدي

برگزاري هر گونه نمايشگاه درمجاورت يخدان مويدي كرمان ممنوع است

مدير امور فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: برگزاري هر گونه نمايشگاه درمجاورت يخدان مويدي كرمان بدون كسب مجوز از اين اداره كل ممنوع است.

مدير امور فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: برگزاري هر گونه نمايشگاه درمجاورت يخدان مويدي كرمان بدون كسب مجوز از اين اداره كل ممنوع است.

“محمد مهدي افضلي” با انتقاد از برگزاري نمايشگاههاي متعدد در مجاورت يخدان مويدي كرمان، افزود: اين قبيل نمايشگاهها بدون اطلاع و مجوز اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان برگزار
مي شود.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه تجهيزات و سازه هاي نمايشگاهي به ديواره هاي يخدان مويدي خسارت وارد
مي كند، اظهار داشت: در راستاي حفاظت از يخدان مويدي برگزاري هر گونه نمايشگاه بدون كسب مجوز و نظارت اداره كل ميراث فرهنگي استان در اين مكان تاريخي ممنوع  مي باشد.

افضلي با انتقاد از نحوه برگزاري نمايشگاهها در سطح شهر كرمان، افزود: متاسفانه مجريان نمايشگاهها به واسطه قرار گرفتن يخدان مويدي در مركزيت شهر كرمان اقدام به برگزاري نمايشگاه در فضاي اطراف آن مي كنند كه در بسياري از موارد آسيب هاي جدي به اين بناي تاريخي وارد مي سازند.

مدير امور فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان تصريح كرد: سياست اين
اداره كل اعطاء مجوز صرفا جهت برگزاري نمايشگاههاي صنايع دستي در اطراف بناهاي تاريخي از جمله يخدان مويدي كرمان است و مخالف برگزاري نمايشگاههاي غير مرتبط در اطراف اين قبيل بناها مي باشد.

%d9%8a%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86