به پایگاه اطلاع رسانی کرمان خوش آمدید...

ادامه متن
  • دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ / ساعت ۰۶:۴۴:۰۳
  • شناسه مطلب: 585
photo_2016-06-13_11-06-00

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و هیات ایتالیایی از بافت تاریخی شهر کرمان