به پایگاه اطلاع رسانی کرمان خوش آمدید...

ادامه متن
  • چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۸۸ / ساعت ۰۹:۲۴:۳۶
  • شناسه مطلب: 103

منشور اخلاقي كاركنان سازمان

  منشور اخلاقي كاركنان سازمان:   ۱-تلاش برای تحقق اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان ۲- خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر ، روشهای مناسبتر و وفاداری به قانون . ۳- اعتماد به مراجعان و مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان […]

 

منشور اخلاقي كاركنان سازمان:

 

۱-تلاش برای تحقق اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت

محوله به سازمان

۲- خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر ، روشهای مناسبتر و وفاداری به قانون .

۳- اعتماد به مراجعان و مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت.

۴- ارزش گذاری به وقت خود و مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر .

۵- تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی .

۶- برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی.

۷- پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار .

۸- تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری ،نظم و انضباط اجتماعی.

۹- افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر و آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی .