آرشیو معاونت سرمایه گذاری
فرآيندصدور موافقت اصولی تاسيسات گردشگری

    گردش کار فرآيند عمليات صدور موافقت اصولی وپروانه ساختمانی تاسيسات گردشگری دراستان   :    ...

مدارک مورد نياز طرحهای متقاضی تسهيلات گردشگری

  ليست مدارک مورد نياز جهت بررسی طرحهای متقاضی تسهيلات گردشگری  :     ...

صدور وموافقت تاسیس وواگذاری

  فرآیند صدور وموافقت تاسیس وواگذاری  :     ...

تصویب مناطق نمونه گردشگری

     گردش کار وفرآیند تصویب مناطق نمونه گردشگری  :   ...

سایت های مهم


معرفی کتاب

پربازدیدترین ها
آب و هوا
اوقات شرعی